ชื่อไทย : เอื้องข้าวกล่ำนก
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : The Resupinate Liparis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Liparis resupinata Ridl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ลำต้นห้อยลง ลำลูกกล้วยรูปรีและมีขนาดเล็ก 
ใบ :
 ใบรูปขอบขนาน ขนาด 1.5 ? 6 เซนติเมตร มี 3 ใบ เรียงสลับระนาบเดียว ปลายใบแหลม ใบอ่อนพับตามแนวยาว มีอายุหลายฤดูก่อนหลุดร่วงที่ข้อต่อ 
ดอก :
ช่อดอกห้อยลง ดอกขนาด 0.4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปรี โคนกลีบมีรยางค์รูปสามเหลี่ยม ทั้งหกกลีบมีสีส้ม ปลายกลีบมน เส้าเกสรสีส้มและมีรยางค์คล้ายเขี้ยวยื่นยาว
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ตุลาคม สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       กล้วยไม้อิงอาศัยในป่าดิบเขา ตามที่โล่งแจ้งแสงแดดจัด ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1300 – 1700 เมตร ทนต่ออากาศเย็นจัดได้ดี
          ถิ่นกำเนิด       …………………………………………..
การกระจายพันธุ์        เนปาล สิกขิม ภูฏาน พม่า และไทย
การปลูกและการขยายพันธุ์ : วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว หรือถ่าน ให้ภาชนะและเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้น พรางแสงด้วยซาแรนประมาณ 50 – 60 % อากาศควรถ่ายเทสะดวก รดน้ำด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวน
แหล่งอ้างอิง : [๑] สลิล    สิทธิสัจจธรรม.๒๕๕๒. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. สำนักพิมพ์บ้านและสวน.   กรุงเทพมหานคร. http://www.orchidspecies.com/lipresupinata.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554